LPO foreslått til Oslo Bys Arkitekturpris

LPO er forslått til Oslo Bys Arkitekturpris for 2013 med prosjektene Mathallen og Sørenga byggetrinn 1 (D1b-2)

 

Les mer på Plan og Bygningsetatens nettside her