LPO blir større

LPO arkitekter vokser og så langt i 2017 har vi ansatt fem nye medarbeidere innenfor ulike fagretninger.

LPO arkitekter er ett av Norges ledende arkitektkontor med 74 ansatte og 55 partnere. Vi håndterer komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg.

2017 har vært et bra år for LPO med økt oppdragsmengde og flere spennende prosjekter som skal gjennomføres. Vi er derfor stolte av å ha fått med oss fem dyktige nye medarbeidere:

 
Fra venstre: Thea Myhrer, Lise Almquist, Anne Sandnes, Hilde Lillejord og Artur Dionìsio.

Thea og Lise er arkiteker som skal arbeide på vårt hovedkontor i Oslo, mens Anne reiser til Longyearbyen for å jobbe med våre prosjekter der det neste året. Hilde er kommunkiasjonsansvarlig og Artur vår nye 3D illustratør.

Til tross for disse fem nye, har vi behov for flere dyktige arkitekter. Disse bør fortrinnsvis ha rundt ti års erfaring, god gjennomføringskompetanse innenfor bolig ogkunne arbeide i Revit. Ta kontakt med Per Olaf Steinslien om dette høres ut som deg eller noen du kjenner!