LPO arkitekter og Team Veidekke skal vekke Ulven

Bakgrunnen for konkurransen har vært OBOS planer om å bygge 3000 nye boliger på Ulven og oppgaven har vært å vise hvordan Ulven kan bli en attraktiv bydel med en grønn profil med boliger som folk flest har råd til.

 

I forsøk på å tilby boligkjøpere rimeligere boliger uten å gå på bekostning av kvalitet, inviterte OBOS i 2016 fire ulike grupperinger bestående av entreprenører, arkitekter og rådgivere til en innovasjonskonkurranse.

Ulvenkonseptet
Gruppene fikk fritt spillerom, men med krav om at de måtte spille på lag fra dag én. Dette er et nytt konsept for OBOS som tradisjonelt har gått til entreprenørene med ferdige planer.

Vinneren av konkurransen ble Team Veidekke, der blant annet LPO arkitekter har tegnet vinnerforslaget. Det første delfeltet Team Veidekke skal bygge er på 350 boliger, men teamet har en opsjon på å bygge ut resten av Ulvenboligene med utgangspunkt i vinnerkonseptet.

- LPO gleder seg til å være med på å gi Ulven nytt liv og er stolte av å sammen med OBOS få muligheten til å bygge nye kvalitetsboliger for folk flest, sier Lars Haukeland, fagansvarlig arkitekt og styreleder i LPO.

​En av grunnene for at OBOS valgte Team Veidekkets konsept, var at leilighetene LPO tegnet kan selges til en høyere pris enn det konkurrentene foreslo. Det er ingen lange korridorer eller svalganger, men arealeffektive leiligheter som kan gjentas gjennom prosjektet. I tillegg er det lagt opp til få leilighetstyper og tre forskjellige prinsipper for bygningskropper, som lett lar seg videreføre i fremtidige trinn. For eksempel er det kun lagt opp til to typer bad; et stort og et lite. I tillegg blir det en rasjonell og lik sjakt som vil gå igjen i alle byggene, og som i alle leilighetene ligger mellom kjøkken og bad.

​Her er flere illustrasjoner som viser hvordan Team Veidekke og LPO ser for seg området, som nå er dominert av veier og industri, kan bli om tre år:

 

Av Hilde Lillejord