LPO arkitekter etablerer kontor på Lillehammer

Tidligere daglig leder i LPO arkitekter, Ørjan Høyer-Farstad, står i spissen når LPO arkitekter 1. september åpner nytt kontor på Lillehammer.

I ærverdige lokaler som tidligere rommet Norges Bank på Stortorget, åpner nå LPO arkitekter nytt kontor på Lillehammer. Det er tidligere daglig leder Ørjan Høyer-Farstad som skal lede det nye kontoret sammen med kollega Peter Daniel Marcussen. De har begge flere års erfaring som partnere og prosjekterende arkitekter på LPO.

Ambisjonen er å bli en viktig aktør i regionen

- Vi har tro på at denne regionen vil oppleve stor vekst i forbindelse med samferdselsutbyggingen både på vei og bane og mener det er strategisk å ha et kontor lokalt plassert for å få bedre forståelse for og kontakt med markedet, sier Høyer-Farstad. Han har selv flyttet til Lillehammer med familien.

 
Ørjan Høyer-Farstad (t.v) skal lede det nye kontoret på Lillehammer. Daglig leder i LPO, Hilde Sponheim (t.h) tror at bedriften vil kunne få en viktig posisjon i byen. Foto: T. Lauluten
 

I tillegg til samferdsel vil LPO arkitekter på Lillehammer satse på en variert mengde oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

- Med å være etablert lokalt på Lillehammer ser vi også gode muligheter for å satse innenfor opplevelse, hotell- og hyttemarkedet. Det er et nytt segment for LPO som hittil har arbeidet mye med bolig, kultur og store byutviklingsprosjekter, utfyller Høyer-Farstad.

Viktig med lokal tilstedeværelse

LPO arkitekter har gode erfaringer med å etablere seg i lokale markeder og har fra før et kontor i Longyearbyen på Svalbard med tre ansatte, samt en avdeling i Bohuslän, Sverige.

- Vår tilstedeværelse på Svalbard har vist seg å være verdifull både med tanke på at vi er det nordligste arkitektkontor i verden og at vi får en unik kjennskap til stedet og våre samarbeidspartnere sier Hilde Sponheim, daglig leder i LPO arkitekter.

- I tillegg opparbeider vi oss vi kunnskap om lokalsamfunn, klima og byggemetoder, sier Sponheim som har tro på at LPO vil kunne få en viktig posisjon også på Lillehammer.

- Med hele LPO arkitekters brede kompetanse og erfaring er vi klare for å påta oss alt fra små til komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg, presiserer Høyer-Farstad som ser for seg at kontoret vil få flere ansatte med tiden.
 

Fakta om LPO arkitekter

  • Etablert i 1983 av Lars Haukeland, Pål Henry Engh og Ola Aasness­ (LPO)
  • Daglig leder: Hilde Sponheim
  • Styreleder: Lars Haukeland
  • Ansatte: 76 hvorav 59 er likeverdige partnere
  • Omsetning: 77 705 887 kr
  • Resultat før skatt: 2 712 275 kr
  • Lokasjoner/kontorer: Oslo, Longyearbyen, Lillehammer og Bohuslän (Sverige)
     


Av Hilde Lillejord, LPO