LPO 2012 Tema: LPO 30 år

Våre kunder og samarbeidspartnere fikk i år en publikasjon med presentasjon av alle årets prosjekter og noen tilbakeblikk i forbindelse med at LPO fyller 30 år.

Se hele publikasjonen her