Lærer skoleelever om arkitektur

Siden 2016 har LPO arkitekter hatt et samarbeid med Lørenskog kommune om å fylle den kulturelle skolesekken (DKS) med arkitektur. Dette er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.  


 

Innholdet for undervisningen er utarbeidet av Norsk form i samarbeid med arkitekten Alf Hovlid på DOGA og er ment å gi elevene en liten innføring i bygningsmessige prinsipper som for eksempel forskjellen på trykk- og strekkrefter, hva en plantegning er og hvilke ulike metoder som kan benyttes i brokonstruksjoner.

- Vi synes det er spennende å få være ute og møte ungdommer som ofte har liten bakgrunnsforståelse av arkitektfaget egentlig omhandler og hvor mye vi faktisk driver med, forklarer Arvid Ruud, arkitekt og partner på LPO. Han er ansvarlig for kontorets samarbeid med DKS.

Han forklarer at det som regel er de unge på kontoret som får muligheten til å holde foredragene for alle 9. klassingene i kommunen fordelt på ni dager pr år.

- Det er en flott mulighet for de unge medarbeiderne våre til å øve seg på å holde presentasjoner. Det er bra for dem å måtte ta ansvar og så har ofte de en bedre dialog med ungdommene enn hva vi som er en del eldre har, forteller Arvid.

Prosjektet har kun fått positive tilbakemeldinger fra skolene og elevene. - I tillegg bevarer vi vårt gode samarbeid med Lørenskog kommune som vi har hatt flere store plan- og utviklingsprosjekter for gjennom tidene.
 

 

Av Hilde Lillejord, LPO arkitekter