Konseptvalgsutredning Regjeringskvartalet overlevert

Konseptvalgsutredning for Regjeringskvartalet ble overlevert regjeringen ved statsråd Rigmor Aasrud 27. juni 2013. Sammen med OPAK og Metier, har LPO Arkitekter arbeidet med utredningen siden oktober 2012. Konseptene som nå presenteres skal kvalitetssikres, og politikerne er forventet å ta en beslutning første halvår 2014.

 

Se prosjektpresentasjon her eller følg saken og last ned vedleggsrapportene på departementets sider her