Konseptvalgsutredning for regjeringskvartalet

Konseptvalgsutredningen for regjeringskvartalet som legges fram sommeren 2013 blir et grunnlag for videre debatt om regjeringskvartalets framtid. Senere skal det tas stilling til mer detaljerte planer. Regjeringen ønsker å legge til rette for åpenhet og debatt om regjeringskvartalets framtid før regjeringen treffer den endelige beslutningen.

Følg saken her