Informasjonsmøte om Sommerrokvartalet

LPO arkitekter holder informasjonsmøte om omregulering av Sommerrokvartalet i morgen 22. mars. Møte er åpent og alle som er berørt eller interessert i prosjektet er velkommen.

I 2015 vant LPO konkurransen om å transformere Sommerrogaten 1. på oppdrag for Höegh Eiendom AS, Aspelin Ramm Eiendom AS og Anker Properties AS. Teglbygningen ​ligger sentralt beligende på Solli plass på Frogner og er ett av Oslos monumentalbygg. Eiendommen, også er kjent som «Oslo Lysverker», og er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen i 1931. I tillegg til transformasjon av eksisterende bygningsmasser, omfatter prosjektet integrering av nybygg for hotell, kontorer og leiligheter i kvartalet.

I forbindelse med omregulering av området, inviterer LPO og tiltakshaver til et åpent informasjonsmøte.

Forslagsstiller Asplin Ramm vil sammen med Lars Haukeland og Randi Wøyen fra LPO arkitekter gå gjennom intensjonene i planforslaget og åpne for spørsmål.

Sted: Sommerrogata 1, Krohg salen
Tid: Onsdag 22.03, kl. 18.00 –19.30

​Under kan du se noen av de nyeste illustrasjonene LPO har laget som bla viser torget mellom bygningene og Sommerrohagen:

Av: Hilde Lillejord