I samarbeid med Norconsult skal ARCHUS arkitekter og LPO arkitekter tegne ny flyplass i Bodø

- Vi skal bygge verdens mest moderne flyplass, sier Tor Henrik Sømme, som er sivilarkitekt og partner i ARCHUS arkitekter. Kontoret har hatt oppdrag på så å si alle Avinors lufthavner.


I dag kunne vinnerteamet bestående av Norconsult, LPO arkitekter og ARCHUS arkitekter feire seieren om å tegne den nye flyplassen i Bodø. Foto: Hilde Lillejord, LPO

Avinor mottok tilbud fra flere velrenommerte aktører, og etter grundig evaluering og forhandlingsrunder er det besluttet å tildele kontrakten til Norconsult, i samarbeid med LPO arkitekter og ARCHUS arkitekter. Teamet har omfattende erfaringer fra både store og små lufthavnprosjekter. Den nye flyplassen skal flyttes lenger ut fra Bodø sentrum, men flyttingen åpner for en byutvikling som vil kunne knytte lufthavnen til byen på en mer inkluderende måte enn i dag.

- Sitasjonen i Bodø er unik og vil åpne for nye arkitektoniske løsninger som vil ha stor betydning både for drift og passasjerer. Dette gleder vi oss til å ta fatt på, sier Ole Petter Lassen, sivilarkitekt og partner i LPO.

Kontraktens estimerte verdi for skisseprosjekt er 10-15 millioner NOK.
Estimert verdi for gjennomføring av alle faser, forutsatt bestilling av samtlige opsjoner: 
300 - 600 millioner NOK. 

- Det er en enorm tillitserklæring å bli tildelt et av de største og viktigste samferdselsprosjektene i Norge. Norconsult, med underleverandører LPO arkitekter og Archus arkitekter, har omfattende erfaringer fra både store og små lufthavnprosjekter og ser frem til å bidra med vår samlede kompetanse til å skape verdier for Avinor og Bodø. Vi gleder oss til å ta fatt på det spennende og utfordrende oppdraget med Ny lufthavn Bodø, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult

Bakgrunn
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal det bygges ny lufthavn i Bodø for å få mer plass til byutvikling. Den nye lufthavnen er anslått til å koste mellom 6,5 og 7 milliarder kroner, og skal stå klar mellom 2024-2026.

Det har vært gjennomført en konkurranse knyttet til anskaffelsen av rådgivergruppe i forbindelse med byggingen. Avtalen vil i første omgang gjelde utarbeidelse av skisseprosjekt.  Avinor har opsjon på å bestille prosjektering også av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.
 


Den nye flyplassen skal flyttes lenger ut fra Bodø sentrum, men flyttingen åpner for en byutvikling som vil kunne knytte lufthavnen til byen på en mer inkluderende måte enn i dag.


Se avinor sin nyhetssak her.

 

Av Hilde Lillejord, LPO arkitekter