Hilde Sponheim blir daglig leder i LPO

Den 1. august 2016 overtar Hilde Sponheim rollen som daglig leder i LPO arkitekter as. 

Dette er et lenge planlagt lederskifte som vi ser frem til med stor glede. Vi i LPO er stolte av at vi også denne gangen har lykkes med å rekruttere daglig leder fra egne rekker. Vi tror at de beste bedriftene fostrer frem sine egne ledere, og vi føler oss sikre på at vi har funnet den beste kandidaten til denne viktige jobben.

 

Hilde Sponheim er sivilarkitekt, utdannet ved NTNU. Hun har lang fartstid i LPO og kjenner selskapet godt. Hun har vært ansatt siden 2005, partner siden 2006, og har vært medlem av styret i LPO ved flere anledninger. Faglig har Hilde bakgrunn fra Fjordbykontoret og har vært sentral i flere av LPOs store byutviklingsprosjekter og planoppgaver. Hilde har erfaring med strategisk ledelse og har ledet LPOs strategiarbeid. Hilde har de siste to årene bodd i Sør-Korea med sin familie og bringer med seg en unik erfaring derfra.

 

Hilde overtar ledelsen for et selskap i medgang; omsetningen i 2015 var på NOK 75 mill. og vi er nå til sammen 68 ansatte i LPO. Vi har kontorer i Oslo, på Svalbard og i Sverige. Våre oppgaver spenner fra planoppgaver og urbanisme, til prosjektering og gjennomføring av komplekse byggeoppgaver. Vi opplever at vi blir betrodd med stadig mer betydningsfulle oppgaver, og at vår rolle som samfunnsaktør blir stadig viktigere. LPO har dessuten en eierskapsmodell som gir oss en sterk bedriftskultur. Vi som jobber her, eier selskapet sammen. Vi har like store eierandeler, vi deler utbyttet likt og vi anerkjenner alles bidrag til den kreative prosessen. Vi er sikre på at Hilde er rett person til å få det beste ut av LPO-modellen og ivareta vår unike kultur.

 

Hilde avløser Ørjan Høyer-Farstad som har gjort en fremragende innsats som daglig leder siden 2012. Ørjan blir værende i LPO og vil fungere som rådgiver for ledelsen, i tillegg til å gjenoppta sitt arbeid som prosjektleder og prosjekterende arkitekt.

 

Kontaktpersoner:

 

Ørjan Høyer-Farstad, Daglig leder
Mobil: 992 90 743 | E-post: of@lpo.no

 

Lars Haukeland, Styreleder
Mobil: 913 34 463 | E-post: lh@lpo.no