Folkemøte om Vervet i Tromsø

Tirsdag kveld holdt LPO arkitekter og oppdragsgiver Vervet AS folkemøte om utbyggingen og endringen av den gamle verftstomta «Vervet» i Tromsø.

Etter at LPO arkitekter tidligere i år presenterte forslaget etter parallelloppdraget, har det vært gjort endringer med blant annet redusert parkeringsareal, justerte byggehøyder og noe mer vern av de historiske delene. Endringene fører til at en ny reguleringsplan for området må godkjennes. Den nye planen skal nå ut på høring, og fristen for å uttale seg er førstkommende fredag.

– Vårt nye forslag vil bevare det gamle maskinverkstedet, for å gi et betydelig større vern av de historiske delene – særlig Slippen. Vi har endret ytre kvartal og kaikanten slik at det henger mer sammen og det er en etasje mindre parkering. Hotellet vil bli noe høyere inn mot brua og det er flere boliger enn planlagt, forklarte arkitekt og partner i LPO, Lars Haukland, under presentasjonen.

Totalt søkes det om 420 boliger, 6000 kvadratmeter til næring og servering og 18.000 kvadratmeter til hotell nærmest byen og brua. Det vil også bli en barnehage i gårdsrommet mellom boligene på kaikanten og boligene mot brua.  Etasjene på boligblokkene vil variere fra fire til åtte etasjer.

– Endringene vi foreslår vil gi et større vern av det gamle der slippen blir bevart i sin helhet. Bydelen vil ikke er bygd i ett, men skal vokse fram over tid, forklatre Haukland og poengterte at han gjerne vil ha alle ideer på bordet.

– Dette skal bli en del av det moderne Tromsø, og vi vet at mange har et engasjement for utviklingen av Verftstomta. Derfor vil vi at alle som mener noe om dette skal si sin mening.


 


 

Planlagt ferdig i 2026

Går alt etter planen, starter første byggetrinn allerede sommeren 2018 med restaurering av Slippen, maskinverkstedet og de gamle portene. Deretter vil kaipromenaden med boligene stå for tur, før hotellet har en byggestart høsten 2019. Barnehagen og parkeringen bygges etter planen i 2021, før boligene mot brua og ytterst på kaia ferdigstilles i 2026.  Det betyr at den nye bydelen i Tromsø vil være ferdig om ni år.

​Se Vervets flotte julehilsen med kammerkoret Ulitma og kulturskolen i Tromsø.

For flere nyehetssaker om verket, besøk deres facebookside eller vervet.no  med blant annet en video med intervju av Lars Haukeland under gårsdagens møte.