Fiskehallen - Havets katedral

Nylig vant LPO arkitekter et parallelloppdrag for Fiskehallen i Oslo. Oppdraget var å undersøke mulighetene for å gjøre virksomheten mer publikumsrettet og aktivisere uteområdene både på sjø- og landsiden.

Fiskehallen stod ferdig i 1934 og er i dag et foredlings- og distribusjonssted for fisk- og sjømat i Oslo. I et forsøk på å øke interessen for fiskerinæringen, er det undersøkt mulighetene for å omdanne Fiskehallen til et et nasjonalt sjømatsenter der publikum kan få innsyn og ta del i produksjonen samtidig som dagens drift oppret­tholdes.

Helhetlig arkitektur skal åpne opp for publikum
- Oppgaven er tenkt løst ved at vi etablerer et tilbygg som vil stå i kontrast til eksisterende bygningsmasse og åpne opp Fiskehallen for publikum, forklarer Petter Alstad som er ansvarlig for prosjektet i LPO arkitekter. Med et helhetlig grep, vil den ærverdige Fiskehallen bevares, samtidig som bygget tilføres en ny, særegen arkitektur. Prosjektet innebærer også at det åpnes en ny, tredje etasje i den eksisterende fiskehallen. Denne etasjen vil få utsyn over havnen og gi innsyn til produksjonen i etasjene under. Bygget skal bli en attraksjon i seg selv, et sted man besøker og som binder byen sammen langs den nye havnepromenaden.

- På sjøsiden foreslår vi å etablere et trappeanlegg i tre, som det var her opprinnelig, for å gi offentligheten tilgang til vannet fra havnepromenaden. Dette vil også gi småbåter mulighet for å legge til, sier Alstad. For å skjerme trappa og kaifronten, ser han for seg at det bygges en flytende pir. Denne vil også skape nye fiskeplasser for fiskerne langs kaia.

Av Hilde Lillejord