Finalistene på befaring av stedene for minnesmerkeplassering

"Minnestedsjobben er politisk vanskelig" skriver Aftenposten i dag om arbeidet med minnesmerke etter 22. juli.

Denne uken inviterte KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom, de åtte finalistene på omvisning til hver av de tre stedene hvor minnesmerkene skal være.

 

LPO er i samarbeid med kuntneren Olav Christopher Jenssen, en av de åtte finalistene som nå skal lage tre nasjonale minnesmerker etter 22. juli.

"- Dette er en veldig viktig nasjonal oppgave, og vi hadde lyst til å bidra. Samtidig er det utfordrende, det må bli noe helt spesielt og ulikt alt annet, sier Lars Haukeland hos LPO Arkitekter"

 

Samspillet mellom arkitektur og kunstfeltet preger de åtte finalistene, noe som også har vært viktig for oppdragsgiverne.

"Vi mener det er både et kunstnerisk og et arkitektonisk aspekt i denne oppgaven, derfor valgte vi å samarbeide med Jenssen, sier Haukeland hos LPO"

 

Les hele Aftenpostens artikkel her