Evalueringsrapporten klar

Statsbygg har mottatt evalueringskomiteens rapport om parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal. Evalueringskomitén, bestående av ti fagpersoner, har hatt mandat til å evaluere forslagene og gi råd til Statsbygg i den videre prosessen. 

 

Les rapporten her.

 

Statsbygg skal nå sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeide et forslag til byplanprinsipper som skal legges til grunn for den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut på offentlig høring våren 2016, og det forventes at den ferdigstilles og vedtas i løpet av 2016.