Det varme Berget

I samarbeid med Olav Christopher Jenssen har LPO arkitekter levert konkurranseutkastet «Det varme Berget» til konkurransen Minnesteder etter 22.juli. I regi av KORO vil det være en utstilling av alle konkurranseutkastene i Rådhusgalleriet i Oslo Rådhus. Utstillingen vises i perioden 22. februar til 4. mars 2014. For mer informasjon om konkurransen, klikk her.