Arealplan for Pyramiden ut til offentlig ettersyn i dag

Trust Arktikugol er planansvarlig for Pyramiden på Svalbard og har utarbeidet et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn fra 18. oktober 2013.

 

Arealplan for Pyramiden legger til rette for ny virksomhet i den eksisterende bebyggelsen og sikrer natur- og kulturverdier i området. Området er regulert til følgende formål: byggeområder, kulturminne-, natur- og friluftsområder, forskningsområder, viktige ledd i kommu­nikasjonssystemet og områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag

 

Se hele planforslaget og les mer om prosjektet her